Inženýrsko-dodavatelská společnost, která rostla i v krizi

Opravdu nikomu snad není třeba připomínat několik uplynulých let, které byly z ekonomického hlediska poznamenány hlubokou a navíc vleklou krizí spojenou s hospodářským poklesem a recesí. Obzvlášť silně tato krize dolehla na oblast stavebnictví a s tím spojený project management. Naši inženýrsko-dodavatelskou společnost však krize nepostihla.

Odpovědný partner

Naše společnost se velmi úspěšně dokázala vypořádat s podmínkami, které na trhu panovaly v době nedávné ekonomické krize, která významně dolehla i na plánování a realizaci investic a s tím spojený project management. Nejenom, že jsme krizi nepocítili, ale navíc jsme se i rozrůstali, což je důkazem toho, že jsme nejenom silným, ale také velmi schopným a zejména odpovědným obchodním partnerem pro všechny naše zákazníky a jsme jim vždy oporou, na kterou se mohou spolehnout.