Nedávná současnost přinesla i extrémy

Všeobecný hon na bacily, plísně, alergeny, hmyz a všechno, co by mohlo narušit tu nejhygieničtější čistotu našich domovů i veřejných budov, vedl až k onomu přezouvání do domácí obuvi v našich končinách. Tento v mnoha zemích neznámý jev vedl až k paradoxní situaci, kdy návštěva se přezouvá nedůstojně na chodbě či dokonce na vstupním schodišti k domku. Tento jev v posledních letech naštěstí ustupuje a přispěly k tomu i ve větší míře užívané vstupní rohože.

Mezi rozumem a čistotou

Tak jsme se dostali k současnosti, která se vyznačuje ustupováním od povinného přezouvání například u mnoha lékařů. Nejde o ústupek od čistoty. Je to výsledek řešení, která mají zbavit návštěvníka maxima nečistot ještě před vstupem do vlastní budovy. A tady je zásadní prostor pro uplatnění vstupní rohože.