Systémy CED a CEL

Jedná se o označení systému zapalování směsi nafty a vzduchu. Naftovými topidly dosud běžně používaný systém CEL – tedy zapalování pomocí uhlíkových elektrod je v poslední době nahrazován systémem CED, což je systém zapalování obdobný jako u aut. Používá se zapalovací svíčka a auto-trafo. Tato kombinace je mnohem spolehlivější, než systém CEL, který používal elektroniku a zapalovací elektrody. Elektronika zejména v silnějších mrazech selhávala a při hrubější manipulaci s topidlem se často lámaly i poměrně drahé elektrody.

Údržba a seřizování

Celková údržba se omezuje vlastně jen na kontrolu správné činnosti a umístění. Je nutný nejen dostatečný přísun kyslíku (vzduchu), ale samozřejmě nesmí být ani v blízkosti zařízení žádné hořlavé předměty, protože teplota vyfukovaného vzduchu může mít až 800°C! Občas je třeba vyprat či vyměnit molitanový filtr nasávaného vzduchu, při opotřebení vyměnit uhlíky v elektromotoru. Lze také seřídit případně tlak čerpadla – pouze poučenou osobou!